RegnearkRegnskap.no

I Norge har virksomheter med 600 bilag eller mindre lov til å føre regnskapet sitt i et regneark. Dette er nyttig for nye og små virksomheter som ønsker å holde kostnadene på et minimum.

Jeg laget et online hjelpemiddel som du kan benytte for å gjøre nettopp regnskapsføring i regneark en del lettere helt. Bruk det gjene, det er helt gratis!

Denne applikasjonen er kun ment som et hjelpemiddel for regnskapsføringen. Se alltid igjennom resultatet, du er selv ansvarlig for at regnskapet er ført rett.

Til siden »